Jedinec a společnost(J. Šubrt, M. Německý a kol.)

Jedinec a společnost
VYPRODÁNO
280,00 Kč
cena vč. DPH

Úvahy nad konceptem homo sociologicus
Kniha se vrací k některým otázkám, které před více jak půl stoletím formuloval Ralf Dahrendorf. Ten tehdy v práci Homo sociologicus konstatoval, že v základu jednotlivých sociálních věd je vždy obsažena (často jako zamlčený předpoklad) určitá zjednodušená představa o tom, co je člověk. V první kapitole knihy autoři sledují proměny uvažování o lidském jedinci v dějinách sociologického myšlení od samého počátku do současnosti. Vrací se zde k pojmu sociální role, toto téma bylo v průběhu 70. let 20. století odsunuto stranou a pozornost tehdejších sociologů se obrátila k problematice aktérství. V poslední kapitole se pak J. Šubrt vrací k základní otázce, které prolíná všemi probíranými tématy a týká se vztahu jedince a společnosti.

Bož., tabulky, schémata, 171 str.

Nakladatelství FUTURA, a.s., Futura, a.s., Politických vězňů 9 , 11121 Praha 1, tel: 222 897 205, 222 897 329, e-mail: nakladatelství@futura.cz
Banka: GE Money Bank, a.s. č.účtu: 0730203504/0600, IČ: 16192893 DIČ: CZ16192893, Zápis v OR u Měst.soudu v Praze, Oddíl B, vložka 638
Copyright © Futura a.s. 2007