Revoluce s lidskou tváří(James Krapfl)

Revoluce s lidskou tváří
VYPRODÁNO
349,00 Kč
cena vč. DPH

Politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989 - 1992
Americký historik svým důrazem na zprostředkování autentických dobových požadavků revolučního společenství staví „sametovou revoluci“ zpět z hlavy na nohy. Autor také dokazuje, že demokracie, kterou si občané v roce 1989 přáli, nebyla v očích lidu a priori neslučitelná s ideály socialismu. Socialismus totiž nebyl natolik všeobecně zdiskreditovaným ideálem, jak dnes tvrdí mnozí badatelé a politici. Lidé si nepřáli návrat ke kapitalismu, a jejich požadavky nebyly materialistické povahy. Revoluční idealismus lidu začal velice záhy narážet na odpor ze strany vládnoucích elit, a to jak starých, tak nově konstituovaných, které si přály revoluční proces uzavřít. Je možná přehnané tvrdit, že revoluce byla ukradená, sám autor by to takto přímočaře neřekl, skutečností ale zůstává, že společnost, tak jak si ji představovali její aktéři občané Československa, má s tou dnešní pramálo společného.

Váz., mapy, grafy, 376 str.

Studio Futura

Studio Futura
Nakladatelství FUTURA, a.s., Futura, a.s., Politických vězňů 9 , 11121 Praha 1, tel: 222 897 205, 222 897 329, e-mail: nakladatelství@futura.cz
Banka: GE Money Bank, a.s. č.účtu: 0730203504/0600, IČ: 16192893 DIČ: CZ16192893, Zápis v OR u Měst.soudu v Praze, Oddíl B, vložka 638
Copyright © Futura a.s. 2007